Zci

Tutaj znajdują się zaakceptowane Karty Postaci, których posiadacze napisali co najmniej jednego posta fabularnego przez ostatnie dwa miesiące.
Awatar użytkownika
Zci
Posty: 46
Rejestracja: 17 lis 2016, 15:26
Karta Postaci: viewtopic.php?t=3621

Zci

17 lis 2016, 17:56

1. Imię: Zci

2. Płeć: Męż­czy­zna

3. Wy­gląd:
3.1 Ogólna apa­ry­cja:
Wy­so­ki na sąż­eń bez trz­e­ch kci­uków męż­czy­zna wy­glądał jak ty­po­wy prz­ed­sta­wi­ciel rasy lu­dzk­iej, tro­chę tyl­ko ba­r­dz­iej mu­sk­ular­ny. Był dobrze odży­w­io­ny, po­rusz­ał się jak naj­ba­r­dz­iej wy­pro­sto­wa­nym kro­kiem, ale nie prz­e­sa­d­nie. Ja­sna kar­na­cja sug­e­ro­wa­ła po­cho­dz­e­nie z zi­mny­ch kra­in, a sam sobą nie roz­prz­e­s­trz­e­ni­ał ja­kiegoś wra­ż­enia. Był ra­cz­ej ty­p­em, który jak wcho­dz­ił do ka­r­cz­my, to nikt go nie za­uwa­żał.
Ra­cz­ej utrzy­my­wał pe­wien po­z­iom hi­gie­ny, taki który nie do­p­usz­czał do ro­zno­sz­e­nia przy­kr­ego za­pa­chu, albo cho­rób
3.2 Rysy twa­rzy, wło­sy, oczy:
Cie­mne wło­sy były ba­r­dzo przy­s­trzy­żo­ne wo­kół gło­wy, a na czu­bku dość sw­obo­d­nie po­wie­wa­ły na wie­trze z na­tur­a­lną ten­de­ncją do za­rz­uca­nia się na lewą stro­nę. Zie­lo­ne oczy spo­gląda­ły spod dość chara­kt­ery­sty­czny­ch brwi gęst­sz­y­ch na zew­ną­trz twa­rzy i spra­wi­a­ły wra­ż­enie ci­ągł­ej zło­ści Zciego. Pro­sty, mały nos nie wy­różni­ał się sw­o­im wy­gląd­em i dobrze wko­mpo­no­wy­wał się w pe­łną bro­dę którą Zci no­sił. Na po­dbród­ku si­ęga­ła na­wet kci­uk dł­ugo­ści, a da­l­ej się tyl­ko skra­ca­ła.
3.3 Ubi­ór i wi­do­czne części ekwi­p­un­ku:
W oczy naj­ba­r­dz­iej rz­uca­ła się gr­u­ba we­łni­a­na prz­e­sz­yw­ni­ca w brązo­wym od­cie­niu, którą Zci no­sił na ple­ca­ch. Si­ęga­ła po­wy­ż­ej ko­lan sw­o­ją dł­ugo­ścią i na jej za­ko­ń­cz­e­niu wy­ci­ęto trójkąty rów­nobo­czne. Jej ręka­wy prz­e­cho­dz­i­ły nad ra­m­io­na­mi i ich ko­ńce wło­żo­ne były za pas prz­e­cho­dz­ący prz­ez lewe ra­mię na którym to za­cz­e­p­io­na była kusza. Dz­i­ęki temu dobrze się go trzy­ma­ła. Kusza ta była dł­uga na pi­ęćdz­ie­si­ąt ce­nty­m­e­trów z łukiem o dł­ugo­ści trzy­dz­ie­stu pi­ęciu ce­nty­m­e­trów, napi­na­na za po­mo­cą dźwi­gni. Na dło­ni­a­ch no­sił ręka­wi­ce wy­ko­na­ne pod­ob­nie jak prz­e­sz­yw­ni­ca ze skóry, z tym że ręka­wi­ce były zde­cy­do­wa­nie ja­śnie­j­sze, choć tro­chę prz­e­ta­rte na pa­l­ca­ch. Jego tors okry­wa­ła zgni­ło-żółta tu­ni­ka i jest na tyle dł­uga, że okry­wa wi­ąza­nia no­ga­wi­co­spo­d­ni.
Do gr­u­b­ego pasa za­ci­śni­ęt­ego wo­kół brz­u­cha za­cz­e­p­io­na była sza­ra po­chwa ze skóry w któr­ej mie­ścił się mie­cz. Os­trze tego mie­cza mi­a­ło ło­kieć dł­ugo­ści, gło­wi­ca była pie­rście­niem w który mo­żna było spo­ko­jnie wło­żyć pa­l­ec. Z pra­w­ej stro­ny, do pasa za­cz­e­p­io­ny był mie­sz­ek wiel­ko­ści pi­ęści. Na no­ga­ch no­sił skórza­ne no­ga­wi­co-spo­d­nie, które od­cie­niem brązu ba­r­dzo przy­po­mi­na­ły prz­e­sz­yw­ni­ce. Na pra­wym udz­ie mi­a­ły przy­sz­y­tą dużą kie­sz­eń z za­kry­wa­jącą ją kla­pą. Z kie­sz­e­ni wy­sta­wał opie­rzo­ny kon­iec be­łtu do kuszy. Z tyłu, pod kuszą, a nad po­śla­d­ka­mi, spod prz­e­sz­yw­ni­cy wy­sta­wał duży, sza­ry we­łni­a­ny wo­r­ek przy­wi­ąza­ny szn­ur­kiem do pasa, wy­ra­źnie wy­pełn­io­ny za­wa­rto­ścią po brzegi.
W le­w­ej dło­ni dz­ie­rżył bla­sz­a­ny hełm typu "sa­la­da". Ksz­ta­łt­em przy­po­mi­nał spła­sz­czo­ny, gr­u­by dz­ban z ba­r­dzo sze­ro­ką szpa­rą wzroko­wą. Zci no­sił skórza­ne buty, które si­ęga­ły po­ło­wy nogi pod ko­la­n­em, a za­pi­na­ne były na kla­m­rę. Buty za­pi­ęte były ci­a­sno na kla­m­rę, co za­p­ew­ni­a­ło im względ­ną wo­do­o­dpor­no­ść.

Ukrywanie treści: włączone
Treść tej ramki została ukryta przez użycie znacznika [hide]. Jest dostępna tylko dla jej autora oraz Mistrzów Gry.
Awatar użytkownika
Infi
Kontakt:
Posty: 3822
Rejestracja: 01 wrz 2011, 19:59
Lokalizacja postaci: Trakt Południowy
Discord: Infi
GG: 12763543
Karta Postaci: viewtopic.php?t=638

18 lis 2016, 17:00

Ukrywanie treści: włączone
Treść tej ramki została ukryta przez użycie znacznika [hide]. Jest dostępna tylko dla jej autora oraz Mistrzów Gry.
Awatar użytkownika
Zci
Posty: 46
Rejestracja: 17 lis 2016, 15:26
Karta Postaci: viewtopic.php?t=3621

24 lis 2016, 15:11

Ukrywanie treści: włączone
Treść tej ramki została ukryta przez użycie znacznika [hide]. Jest dostępna tylko dla jej autora oraz Mistrzów Gry.
Awatar użytkownika
Infi
Kontakt:
Posty: 3822
Rejestracja: 01 wrz 2011, 19:59
Lokalizacja postaci: Trakt Południowy
Discord: Infi
GG: 12763543
Karta Postaci: viewtopic.php?t=638

30 lis 2016, 20:28

Ukrywanie treści: włączone
Treść tej ramki została ukryta przez użycie znacznika [hide]. Jest dostępna tylko dla jej autora oraz Mistrzów Gry.
Awatar użytkownika
Zci
Posty: 46
Rejestracja: 17 lis 2016, 15:26
Karta Postaci: viewtopic.php?t=3621

15 gru 2016, 17:42

Ukrywanie treści: włączone
Treść tej ramki została ukryta przez użycie znacznika [hide]. Jest dostępna tylko dla jej autora oraz Mistrzów Gry.
Awatar użytkownika
Zci
Posty: 46
Rejestracja: 17 lis 2016, 15:26
Karta Postaci: viewtopic.php?t=3621

21 gru 2016, 21:55

Ukrywanie treści: włączone
Treść tej ramki została ukryta przez użycie znacznika [hide]. Jest dostępna tylko dla jej autora oraz Mistrzów Gry.
Awatar użytkownika
Infi
Kontakt:
Posty: 3822
Rejestracja: 01 wrz 2011, 19:59
Lokalizacja postaci: Trakt Południowy
Discord: Infi
GG: 12763543
Karta Postaci: viewtopic.php?t=638

22 gru 2016, 10:47

Ukrywanie treści: włączone
Treść tej ramki została ukryta przez użycie znacznika [hide]. Jest dostępna tylko dla jej autora oraz Mistrzów Gry.
Awatar użytkownika
Zci
Posty: 46
Rejestracja: 17 lis 2016, 15:26
Karta Postaci: viewtopic.php?t=3621

07 sty 2017, 15:16

Ukrywanie treści: włączone
Treść tej ramki została ukryta przez użycie znacznika [hide]. Jest dostępna tylko dla jej autora oraz Mistrzów Gry.
Awatar użytkownika
Zci
Posty: 46
Rejestracja: 17 lis 2016, 15:26
Karta Postaci: viewtopic.php?t=3621

15 sty 2017, 22:26

Ukrywanie treści: włączone
Treść tej ramki została ukryta przez użycie znacznika [hide]. Jest dostępna tylko dla jej autora oraz Mistrzów Gry.
Awatar użytkownika
Infi
Kontakt:
Posty: 3822
Rejestracja: 01 wrz 2011, 19:59
Lokalizacja postaci: Trakt Południowy
Discord: Infi
GG: 12763543
Karta Postaci: viewtopic.php?t=638

17 sty 2017, 17:04

Ukrywanie treści: włączone
Treść tej ramki została ukryta przez użycie znacznika [hide]. Jest dostępna tylko dla jej autora oraz Mistrzów Gry.

Wróć do „Karty postaci aktywnych”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość

Zarejestruj się · ZALOGUJ


Jest 20 użytkowników online :: 0 zarejestrowanych, 0 ukrytych i 20 gości
Zarejestrowani użytkownicy: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika
Liczba postów: 52311
Liczba tematów: 2980
Liczba użytkowników: 1053
Ostatnio zarejestrowany użytkownik: Lvgvs
Nikt dzisiaj nie obchodzi urodzin

Discord – czat głosowy

Uwaga – lista osób rozmawiających głosowo nie aktualizuje się na bieżąco. Konieczne jest odświeżenie strony.